University of Macau

Chair Professor


Distinguished Professor


XU, De Bao

XU, De Bao
許德寶

Master of Ma Man Kei and Lo Pak Sam College 馬萬祺羅柏心書院院長

Full Professor


SHI, Jianguo

SHI, Jianguo
侍建國

Associate Dean of FAH & Acting Director of Research Centre for Humanities in South China 人文學院副院長、南國人文研究中心代主任

XU, Jie

XU, Jie
徐杰

Head of Department & Chang Jiang Scholar Chair Professor 系主任、長江學者講座教授

Associate Professor


GONG, Gang

GONG, Gang
龔剛

Academic Manager of Research Centre for Humanities in South China 南國人文研究中心學術總監

TAM, Mei Leng

TAM, Mei Leng
譚美玲

Undergraduate Programme Coordinator 本科生課程主任

TANG, Chon Chit

TANG, Chon Chit
鄧駿捷

Graduate Programme Coordinator 研究生課程主任

Assistant Professor


Senior Instructor


UM Macau Fellow


Emeritus Professor


TANG, Keng Pan

TANG, Keng Pan
鄧景濱

Part-Time Staff 兼職教學人員 (2017/18學年)

ZHENG, Dehua

ZHENG, Dehua
鄭德華

Part-Time Staff 兼職教學人員 (2017/18學年)

Part-Time Staff


Administrative Staff


CHEONG, Laila

CHEONG, Laila

Department Secretary

WONG, Tak Wa

WONG, Tak Wa

Department Secretary